فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیپوساکشن بدن و تزریق چربی به باسن

با مطالعه نکات زیر دوره نقاهت راحت تری را سپری خواهید کرد.
فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت صورت و گردن

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل لیفت صورت و گردن سپری خواهید کرد.
فوریه 27, 2020

مراقبت های بعد از عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو)

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو) سپری خواهید کرد.
فوریه 27, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت ران

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل لیفت ران سپری خواهید کرد.
فوریه 24, 2020

مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی (کوچک سازی سینه) و مستوپکسی (لیفت سینه)

با مطالعه نکات زیر دوره نقاهت راحت تری را سپری خواهید کرد.
فوریه 17, 2020

مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی (تامی تاک)

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل ابدومینوپلاستی (تامی تاک) سپری خواهید کرد.
فوریه 17, 2020

مراقبت های بعد از عمل پروتز چانه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل پروتز چانه سپری خواهید کرد.
فوریه 15, 2020

مراقبت های بعد از عمل جراحی پلک

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی پلک سپری خواهید کرد.
فوریه 13, 2020

مراقبت های پس از تزریق چربی در صورت

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل تزریق چربی در صورت سپری خواهید کرد.