فوریه 13, 2020

مراقبت های بعد از جراحی زیبایی بینی

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی زیبایی بینی در صورت سپری خواهید کرد.