فوریه 17, 2020

مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی (تامی تاک)

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل ابدومینوپلاستی (تامی تاک) سپری خواهید کرد.