فوریه 15, 2020

مراقبت های بعد از عمل جراحی پلک

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی پلک سپری خواهید کرد.