مراقبت های عمل براکیوپلاستی

فوریه 27, 2020

مراقبت های بعد از عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو)

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو) سپری خواهید کرد.