فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت صورت و گردن

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل لیفت صورت و گردن سپری خواهید کرد.