فوریه 17, 2020

مراقبت های بعد از عمل پروتز چانه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر هادی آمالی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل پروتز چانه سپری خواهید کرد.